09112200462
0

پل های ارتباطی

حامد شفیعی

دانشجوی دکتری مهندسی برق – گرایش مخابرات میدان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

متخصص برگزاری دوره های زیر:

 1. دوره تخصصی سوییچ زیمنس EWSD V15
 2. SWITCHING & SIGNALING
 3. دوره تخصصی لایه های سیگنالینگ ISUP Monitoring
 4. دوره تخصصی Backup & Routine Siemens Switch
 5. دوره تخصصی SSTP – IP Base Signaling Switch
 6. دوره تخصصی Network+ CCNA

سوابق حرفه ای:

 1. نگهداری وتحلیل ترافیکی سوئیچ های siemens ترانزیت بین استانی و بین الملل زیرساخت استان و سوییچ Huawei مربوط به پروژه SSTP کشوری و سوییچ ZTE مربوط به پروژه IN کشوری و نگهداری شبکه دیتا (روترها و سوییچها) منطقه یک کشور
 2. نگهداری و بهسازی BTS های اریکسون وسوییچ های BSC اریکسون مرکز و غرب استان مازندران (۱۰۰۰ سایت موبایل)
 3. نگهداری BTS های نوکیا زیمنس سایتهای ایرانسل مازندران
 4. نگهداری سوئیچ زیمنس MSC و BSC و BTS های زیمنس و اریکسون

مهارت کار با نرم افزارهای تخصصی:

 1. OMT(BTS ERICSSON)
 2. WIN FIOL(BSC ERICSSON)
 3. BTS MANAGER & HUB MANAGER(BTS NOKIA)
 4. BMML SIEMENS
 5. TEMS(OPTIMIZATION)
 6. MAPINFO
 7. OMT FONOON
 8. NET MANAGER(EWSD)
 9. ISUP MONITORING
 10. OBSERVATION(TRAFFIC ANALYZER)
 11. ISMN

سایر توانمندی ها:

 1. ارائه ایده مکان یابی نقطه ای MS در شبکه GSM بهدفتر نخبگان شهید فهمیده ریاست جمهوری
 2. مطالعات مقدماتی روی پروژه ROBO BIRDS در پژوهشکده شهید دکتر شهریاری شرکت فراپ سینا
 3. فعالیت روی پروژه های مخابراتی مرکز شهید فهمیده صنایع دفاع
 4. امکان سنجی رهگیری و مکانیابی دقیق در بستر شبکه موبایل و ارائه تکنیک paging channel time trip – PCTT

فعالیتهای مشاوره ای:

مشاور و هماهنگ کننده و مدیر بحران پروژه راه اندازی و نگهداری کانکسهای اضطراری همراه اول در سال ۹۷ و ۹۸ در منطقه یک استانهای مازندران و گلستان و گیلان